Telefon: 616262641

    Strona: https://www.curulis.pl/

    Kod pocztowy: 61-831

    Adres: Wiosny Ludów 2

    Miejscowość: Poznań

    Dodano: 2018-09-28


Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.


Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Coraz więcej samorządów decyduje się na finansowanie swoich inwestycji poprzez emisję obligacji komunalnych. Obligacje te to rodzaj papierów wartościowych, w których emitentami są jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki. Podstawowym celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację inwestycji komunalnych. Otrzymane w ten sposób zasoby można wykorzystać np. jako wkład w inwestycję finansowaną ze środków unijnych lub na realizację zadań, które nie znajdują pokrycia w innych źródłach finansowych.

O tym, jak przebiega proces emisji obligacji komunalnych, można przeczytać na stronie internetowej curulis.pl. W procesie tym najważniejsza jest stosowna uchwała rady danej instytucji samorządowej. Ważna jest również opinia regionalnej izby obrachunkowej, a także umowa z wybranym agentem emisji.