Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.


Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Upadłość konsumencka dla osoby fizycznej pozwala odzyskać poczucie własnej wartości, wewnętrzny spokój, odnaleźć się w społeczeństwie. Ponadto, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej istnieje możliwość zawarcia ugody z wierzycielami.

Każde postępowanie egzekucyjne, sądowe o zapłatę toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, z mocy prawa ulega zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości. Umorzone zostaje także postępowanie windykacyjne i przedsądowe. Oznacza to, że komornik powinien zawiesić postępowanie, natomiast firma windykacyjna nie może już nękać konsumenta - dłużnika. W momencie ogłoszenia umorzenia zobowiązań Sąd Rejestrowy wykreśla upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez KRS. Nie podlega umorzeniu: renta, alimenty, obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienia, obowiązki z tytułu kar lub środków karnych. Takich lub podobnych informacji można dowiedzieć się na stronie upadlosci-konsumenckie.pl.