Telefon: 22 622 54 70

  Strona: https://www.polzlaw.pl/

  Kod pocztowy: 00-252

  Adres: Podwale 17

  Miejscowość: Warszawa

  Dodano: 2019-06-02


Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.


Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, czym jest odpowiedzialność majątkowa. Wynika ona ze stosunku pracy, co oznacza, że pracodawca zobowiązany jest między innymi do:

 • naprawienia szkody będącej efektem nieoddania zatrudnionej osobie w terminie niezbędnych dokumentów, które łączą się ze stosunkiem pracy,
 • naprawienia szkody wyrządzonej osobie zatrudnionej przez niedopełnienie wszelkich obowiązków związanych z wykonywaniem czynności koniecznych do uzyskania przez pracownika świadczeń ubezpieczenia społecznego.

Chcąc dowiedzieć się więcej na ten temat, warto skontaktować się ze specjalistami, jakich znaleźć można w kancelarii Polz&Polz.

Co równie istotne, odpowiedzialność pracodawcy bywa związana także z naruszeniem przez niego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi. Czynność ta oznacza zachowanie, które jest skierowane przeciwko osobie zatrudnionej, polegające na długotrwałym nękaniu lub też zastraszaniu. Mobbing to również wywoływanie u podwładnych zaniżonej oceny, ośmieszanie ich, izolowaniem oraz poniżanie.